Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100854 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1750, ж.к. Младост 1
Телефон:024806039
Мобилен:0889634948
Факс:029552225
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)