Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100853 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри
Мобилен:0888350797, 0878729317
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИАС - София)