Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100847 (14.12.2009 г.), 300100324 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Гаврил Кръстевич
Телефон:046631142
Мобилен:0898449513, 0878518901
Специалност:Автоматизирано оборудване на машиностроенето
Стаж:НИ-2001 МС-2001
Образование:висше(ТУ - София)