Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100846 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Оборище
Телефон:052624859
Мобилен:0887882462
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)