Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100286 (14.12.2009 г.), 100100845 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Еделвайс
Мобилен:0898582172
Факс:052314651
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994 ТП-1997
Образование:висше(ВИАС - София)