Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100844 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Захари Величков
Телефон:046993030
Мобилен:0895587855
Специалност:Публична администрация
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)