Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100840 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Харманли 6450, ул. Александър Стамболийски
Телефон:037382256, 037385669
Мобилен:0888727582
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)