Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100837 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Янко Софийски войвода
Телефон:028660028, 028658393
Мобилен:0888683364
Факс:028659445
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)