Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100836 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, бул. Фердинанд
Телефон:082818271
Мобилен:0888731047
Факс:082818211
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)