Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100835 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, ул. Янко Сакъзов
Телефон:032640847
Мобилен:0888463398, 0899948467
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВИАС - София)