Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100284 (14.12.2009 г.), 300100322 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Илия Куртев
Телефон:042627640, 042629089
Мобилен:0888295248
Факс:042627640
Специалност:Технология на машиностроенето и металите
Стаж:МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)