Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100833 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:028682064, 029731916
Мобилен:0887436506, 0884762497
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ВИСИ - София)