Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100051 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Изток, ул. Тинтява № 24
Телефон:029810251
Мобилен:0888250919
Факс:029810251
Специалност:Право
Стаж:ПИИС-1998
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски - София)