Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100320 (14.12.2009 г.), 500100282 (14.12.2009 г.), 100100831 (14.12.2009 г.), 810100426 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Враца 3000, ул. Алеко Константинов
Телефон:092629120
Мобилен:0888232346
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-2007, МС-1995, ТПВ-1994, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)