Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100281 (14.12.2009 г.), 100100829 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Спартак
Телефон:064802382, 064834515
Мобилен:0887575034
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше (ВИАС - София)