Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100319 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Оборище
Мобилен:0899803704
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)