Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100826 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4700, ул. Студентска
Телефон:030186921
Мобилен:0888750899
Факс:030186921
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)