Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100825 (14.12.2009 г.), 810100317 (16.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Демокрация
Телефон:078551149
Мобилен:0898217681
Специалност:Полевъдство
Стаж:НИ-2006 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)