Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100820 (14.12.2009 г.), 600100026 (14.12.2009 г.), 500100279 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:028774406, 029864269
Мобилен:0887601128
Факс:029864269
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:НИ-2006 ТП-1995 ФА-1999
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)