Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100819 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Васил Априлов
Мобилен:0886020401, 0894688080
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)