Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100817 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Хеброс
Телефон:034988869
Мобилен:0887545008
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)