Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100318 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Найчо Цанов
Телефон:034428242, 034919257
Мобилен:0885100208
Факс:034428242
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София )