Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100814 (14.12.2009 г.) , 400100048 (14.12.2009 г.) , 500100275 (14.12.2009 г.) , 300100317 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Васил Друмев
Телефон:052302191, 052383561
Мобилен:0899902978, 0885448143
Специалност:Технология на машиностроенето и металите
Стаж:НИ-1998 МС-1998 ПИИС-1999 ТП-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)