Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100812 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. Георги Измирлиев
Телефон:032628338, 032624710
Мобилен:0889628078
Факс:032652882
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(ТС - Стара Загора)