Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100314 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9009, ж.к. Победа
Телефон:052504394
Мобилен:0886847964, 0885732638
Специалност:Технология на металите и металообработваща техника
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ТУ - Варна)