Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100811 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ж.к. Стоян Заимов
Телефон:044670852
Мобилен:0889992913
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)