Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100807 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Запад
Телефон:073885500
Мобилен:0888983055
Факс:073885500
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИСИ - София)