Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100310 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Александър Стамболийски
Телефон:073835535
Мобилен:0889676808
Специалност:Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)