Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100803 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9701, бул. Мадара
Телефон:054832245
Мобилен:0899952003, 0886707321
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)