Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100802 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Ман. ливади-запад, ул. Българска легия
Мобилен:0888700212
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(Портсмудски университет)