Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100796 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Найчо Цанов
Мобилен:0899917312
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - В. Търново)