Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100306 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Драгоман
Телефон:038624846
Мобилен:0887906400
Специалност:Автомобилен транспорт, трактори и кари
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)