Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100046 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4002, ул. Плевен
Телефон:032259503
Мобилен:0897577422
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше (ВИХВП - Пловдив)