Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100305 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Граф Игнатиев
Телефон:046661305
Мобилен:0898582839
Факс:046661305
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)