Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100792 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ж.к. Златен рог
Телефон:046661305
Мобилен:0898647285
Факс:046661305
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)