Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100789 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2303, ул. Рашко Димитров
Телефон:076698678
Мобилен:0878562008, 0887701146
Специалност:Експлоатация на ж.п. транспорт
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)