Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100788 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Цар Калоян
Телефон:042980069
Мобилен:0888495342
Факс:042980069
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)