Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100782 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Ружа Тенева-Северина
Телефон:054873814, 054860761
Мобилен:0898657061
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)