Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100776 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9009, бул. Владислав Варненчик
Телефон:052741735
Мобилен:0889389402
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ИУ - Варна)