Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100775 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане, ул. Гладстон
Телефон:056530863
Мобилен:0886313863
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (ВИСИ - София)