Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100774 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8018, ж.к. Зорница
Телефон:056862317
Мобилен:0888609006
Факс:056843269
Специалност:Икономика и организация на материално-техническото снабдяване
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)