Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100301 (14.12.2009 г.), 100100772 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, бул инж. Иван Иванов
Мобилен:0887799908
Специалност:Инженер по технология на машиностроенето
Стаж:НИ-2007 МС-2002
Образование:висше(ВКВАУ "Г. Димитров", гр. Шумен)