Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100270 (14.12.2009 г.), 400100142 (25.01.2017 г.), 100102529 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, бул инж. Иван Иванов
Мобилен:0885250382
Специалност:Анализатор
Стаж:ТПВ-2004, ПИИСДФО-2017, НИ-2021
Образование:висше(УНСС - София)