Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100299 (14.12.2009 г.), 100100771 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Иван Вазов
Телефон:029863194
Мобилен:0889443245
Специалност:Технология на металите
Стаж:НИ-2008 МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)