Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100269 (14.12.2009 г.), 100100767 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Пенчо Минев
Телефон:042601340, 042629257
Мобилен:0888607436
Факс:042629257
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:НИ-2005 ТП-1992
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)