Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100268 (14.12.2009 г.), 100100766 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж.к. Изгрев, ул. Самоков
Телефон:029635894
Мобилен:0888807616
Факс:029635894
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)