Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100266 (14.12.2009 г.), 300100771 (17.11.2014 г.), 810100341 (16.08.2011 г.), 100100765 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9022, ул. Антон Пруткин
Мобилен:0888099942
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2008, ТПВ-2008, ЗЗТН-2011, МС-2014
Образование:висше (ИУ - Варна)