Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100762 (14.12.2009 г.), 300100296 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, бул. Цар Освободител
Телефон:082821048
Мобилен:0898604267
Факс:082821047
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-1997 МС-1998
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)