Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100760 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Пейо Яворов - офис
Телефон:052637144
Мобилен:0888432804
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВИАС - София)