Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100295 (14.12.2009 г.), 100100759 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Силистра 7500, ул. 1-ви октомври
Телефон:086822303
Мобилен:0888917843, 0896852177
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:НИ-1998 МС-1998
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)